Min uddannelse og baggrund

 

Uddannelse og jordemoderansættelser

Uddannet jordemoder, Ålborg 1995-99
Ansat som jordemoder i Hobro 1999
Ansat som jordemoder i Skejby 2000
Ansat som jordemoder i Hobro 2001-06
Diplomkurser i ledelse 2003
Diplomkurser sundhedsfag og pædagogik, Århus 2006-07
Ansat som jordemoder i Skejby 2007-frem
 

Udvalg af jordemoderrelaterede kurser og konferencer

Sundhedsfremme og forebyggelse, 2 dages kursus, Skejby 2000
Midwifery Today Waterbirth Conference, 5 dage,Oregon,Portland, USA 2000
Aquanatal/aquayoga, fødselsforberedelse i vand, 5 dages kursus, Oregon, Portland, USA 2000
Akupunktur til fødende, 5 dages kursus, Skejby 2000
Midwifery Today Conference, 5 dage, Den Haag, Holland 2002
Sundhedsfremme i teori og praksis, endags temaforedrag, Ålborg 2002
Akupunktur til fødende, 2 dages kursus, Hobro 2002
Midwifery Today Conference, 5 dage, Bad Wildbad, Tyskland 2004
Amning, endags tværfaglig konference, Ålborg 2004
Neonatal hørescreening, 2 dages kursus, Ålborg 2005
ALSO, 2 dages kursus, Hvidovre 2005
Intervention i spædbørnsperioden, endags temakonference, Århus 2006
Akupunktur til fødende, 2 dages kursus, Skejby 2007
National jordemoderfaglig udviklings- og forskningsdag, endags konference, København 2008
Midwifery Today Conference, 2 dage, København 2009
 

Udvalg af mine interesser som kurser og uddannelser

Vestbirk Højskole (Musiklinie) 1983-84
Akrobatik og dans på Teaterakademiet, Århus 1984-85
Zoneterapiuddannelse, Århus 1985-86
Første år på Eurytmiuddannelse, Århus 1988-98
Massagelæreruddannelse på Nordlyscentret, Silkeborg 1987-90
Første år på Kunstterapiuddannelse, Fyn 1992
Mandalakurser på Nordlyscentret, Silkeborg 1995-frem
Rebirthingkurser, åndedrætsterapi (Source Breathwork), Århus/Kbh 1996-2003
Hynose- og NLP practitioner, Århus 2012

 

Historien om mig selv og min interesse for fødsler

Jeg kommer oprindelig fra Sjælland, hvor jeg blev født på Virum Fødeklinik en forårsdag i 1962.

Jeg flyttede til Århus i 1984. Min livsbane har ført mig igennem mange forskellige ting, som udefra kan synes at gå i forskellige retninger, men for mig alligevel har en rød tråd, der lyser op, som handler om ”den normale fødsel” og at bygge bro mellem det etablerede og det mere alternative sundhedssystem gennem arbejdet med fødsler.

Allerede i 1989 blev en spæd tanke skabt om at arbejde med graviditet og fødsel. I 1990 var jeg gravid og fødte min datter på Odder Sygehus. Det var en stor, glædelig og skelsættende oplevelse, som førte mig videre med de næste tanker om forholdene for fødende og en evt. uddannelse til jordemoder. Et par år efter min datter blev født, ansøgte jeg Århus Amt om at få etableret en ordning for barselsomsorg i hjemmet til de nybagte familier, når de kom hjem efter fødslen, den blev desværre ikke blev godkendt. Og så var det at kimen efterhånden blev lagt til at tage en officiel uddannelse indenfor det offentlige system, som kunne give mig lov til at arbejde med gravide, fødende og barslende kvinder. Derfor forberedte jeg mig over nogle år og søgte ind på jordemoderskolen i 1995. Igennem uddannelsen havde jeg min hovedpraktik på Skejby Fødeafdeling.

En stor del af min interesse og opmærksomhed har igennem tiden været rettet imod det naturlige fødselsforløb og at styrke dette, hvorfor jeg har brugt energi og tid på at arbejde for at holde fødslerne så naturlige og normale som muligt, både i det nære under selve fødslen og på et overordnet politiske niveau.

Min interesseret indeholder også opmærksomhed på den sensitivitet og åbenhed, den gravide kvindes psyke har og den store mulighed, der derfor er for personlig udvikling for kvinden og for partneren på vejen til at blive forældre. Heri ligger ønsket om at støtte kvindens evne til mestring i en forandringsproces. Samtidig er en stor del af min opmærksomhed rettet mod barnet og de oplevelser, det har igennem graviditet, fødsel og efterfølgende, idet jeg tror på, at barnet har en meget stor psykisk tilstedeværelse og åbenhed, som gør, at nænsomme fødsler og øget bevidsthed om barnets kompetencer har stor indvirkning på barnets første oplevelser i vores verden. En øget opmærksomhed på barnet kan give barnet en fredeligere oplevelse af at fødes og derfor en god psykisk ballast som på lang sigt, i mine øjne, kan det give en fredeligere verden.

I en årrække var jeg ansat på det lille kirurgiske fødested i Hobro, hvor kontinuiteten i graviditets- og fødselsforløbene var meget stor. Vi jordemødre arbejdede med konsultationer og fødselsforberedelse i graviditeten, vi tog os af fødslerne og vi passede de barslende kvinder på barselafdelingen. Det gav sammenhæng og mening i jordemoderarbejdet. En sammenhæng, som jeg føler, er utrolig vigtig for både kvinderne/familierne og for jordemødrene. Jeg oplever at kontinuitet er vigtigt for både fødemiljøet og arbejdsmiljøet. Efter en længere kamp for at bevare Hobro som fødested blev fødestedet desværre lukket i 2006 efter en politisk beslutning.

Siden 2007 har jeg arbejdet på Skejby Fødeafdeling og sideløbende med det, har jeg arbejdet på at få etableret en offentlig hjemmefødselsordning gennem ansøgninger til regionen ved bl.a. at stile dem direkte til regionsformanden samt hele regionens politikere og ved fremlægge forslag og samtale om det med Skejby Fødeafdelings ledelse, samt ved at inddrage og få støtte fra Jordemoderforeninges formand.

Ledelsen på Fødeafdelingen i Skejby er meget samarbejdsvillige, men har ingen penge, politikerne i regionen er ikke særlig samarbejdsvillige men er dem, der sidder på pengene. Arbejdet for at oprette en offentlig støttet hjemmefødselsordning har derfor endnu ikke båret frugt, hvorfor jeg nu har taget beslutningen om at starte en privat hjemmefødselsordning med håbet om, at den evt. kan blive offentligt finansieret og i hvert fald med dialog og samarbejde for øje.