Om Mariakilde

Mariakilde er min måde at komme ud i verden på med det kreative og det spirituelle. Jeg laver de ting, jeg holder af og håber, at andre vil kunne nyde godt af det. Jeg oplever, det er meget vigtigt, at vi balancerer vores sind og vores verden med ting, der rækker ud over det fysiske. I min forståelse af verden, er der så meget kærlighed, visdom og helbredelse at hente fra det, der er større end os selv og vi har alle sammen brug for det.

Det er med fuldt overlæg, at jeg har valgt ordet Mariakilde, som er sammensat af ordene Maria og Kilde. Det åbner til energien fra Maria, som jeg oplever som hengivelse og omsorg,  helbredelse og visdom både fra Jomfru Maria, Jesu moder og Maria Magdalene, Jesu partner. Og i den åbning til en større feminin energi, åbner vi os for Kilden til healing, helbredelse, kærlighed, lys og visdom.

Ordet Mariakilde indeholder for mig også kilden til de dybeste, sanselige, instinktive sider i os sammen med de højeste, hellige, spirituelle sider og på en smuk måde forener det begge dele. I min forståelse kan vi på en kvindelig måde bringe os ind i vores center og understøtte helheden på samme tid.

Kildens udspring kommer fra det højeste, Gud, helheden , som er med til at skabe balance i verden. Når vi kan høre den indre stemme som en gnist fra den guddommelige energi og når vi følger den, får vi en mere balanceret verden. Det vil jeg gerne være med til at skabe med Mariakilde.

Kærlig hilsen Astrid

PS
Mariakilden
 er en helligkilde og har været det både i hedensk og i kristen tid. Virksomhedsnavnet Mariakilde har derfor en ekstra dimension knyttet til sig, da kilden har været en helligkilde for frugtbarhed fra gammel tid til op i vores tidsalder. (se mere under Mariakilden øverst)